Kortingensystematiek Vergroeningseisen

Kortingensystematiek Vergroeningseisen

Voldoet u aan alle eisen?

De beoordeling van de vergroeningseisen wordt voor 50% bepaald door de 3-gewasseneis en voor 50% door de invulling van Ecologische Aandachtsgebieden.

Wanneer u dus in het geheel niet voldoet aan de 3-gewasseneis maar wel aan de EA-verplichting, dan wordt u maximaal 50% op uw vergroeningspremie gekort! Wanneer die situatie zich drie jaar achtereen herhaalt dan vervalt uw gehele vergroeningspremie.

Wanneer u niet volledig aan één van de eisen voldoet, dan wordt er berekend hoeveel hectares/betalingsrechten niet ingevuld zijn met vergroeningseisen. Over die hectares krijgt u de gemiddelde waarde van de vergroeningspremie niet uitbetaald. Vanaf 2017 geldt dat er aanvullende kortingen toegepast zullen worden wanneer uw gerealiseerde vergroeningseisen meer dan 3% afwijken van wat u verplicht bent. De hierbij te hanteren systematiek is zeer complex en het voert te ver om dit in een Nieuwsbrief volledig op te nemen. Houdt u er wel rekening mee dat wanneer u niet voldoet aan de vergroeningseisen, dit niet alleen invloed heeft op de uitbetaling van uw eigen betalingsrechten, maar ook op de betalingsrechten die u eventueel heeft gehuurd.

Uw contactpersoon

No items found.