Bemiddeling Productierechten

Bemiddeling Productierechten

Fosfaatrechten

Veel behoefte door potentiële verkopers en kopers om een intentie transactie af te sluiten voor fosfaatrechten.

Deze transacties zullen daadwerkelijk plaatsvinden als de fosfaatrechten worden toegewezen. Ook bij de Dijken Productierechten hebben wij regelmatig vraag en aanbod van Fosfaatrechten. Klik hier voor ons actueel aanbod. Leden Leverings Bewijzen  Nu het stelsel van Suikerquotum niet meer van kracht is,  wordt de teelt van suikerbieten gereguleerd door Leden Leverings Bewijzen (LLB's) welke worden uitgegeven door COSUN. Ieder LLB geeft het recht op het leveren van 170 kg suiker.

Wij merken in de markt dat er ruime belangstelling is voor het aankopen van meer LLB's Deze belangstelling zit ook bij zgn. nieuwe bietentelers. Echter om als nieuwe bietenteler te kunnen "instappen" dienen er minimaal 500 LLB's op naam geregistreerd staan. Betalingsrechten: Door de jaarlijkse mobiliteit van grond kan het zijn dat u teveel betalingsrechten heeft, of dat u meer hectares in gebruik heeft dan dat u betalingsrechten heeft. De aan en verkoop, maar ook huur en verhuur van Betalingsrechten begint dan ook goed op gang te komen.

Wij hebben dan ook voldoende vraag en aanbod van Betalingsrechten. Klik hier App: via de site Betalingsrechtenapp, maar ook als app te downloaden in de app-store, kunt u de totale resterende uitbetaling van de betalingsrechten berekenen. Het gehele jaar door hebben wij continue vraag en aanbod van productierechten als LLB’s, VVO’s, fosfaatrechten, Betalingsrechten, varkens- en pluimvee-eenheden. Al twaalf jaar maken wij met onze kennis van de wet- en regelgeving gebruik van duidelijke contracten en betalingen via een derdenrekening. In de loop der jaren hebben wij een uitgebreid landelijk netwerk opgebouwd, waarmee wij u altijd een marktconform aanbod kunnen doen.

Informeert u voor de dierlijke productierechten bij Arjan Zant 06-83179441 en voor LLB’s en betalingsrechten bij Coen Knook 06-13553970.

Uw contactpersoon

No items found.