Belangrijke informatie omtrent stoppersregeling per 20 februari 2017!

Belangrijke informatie omtrent stoppersregeling per 20 februari 2017!

Stoppersregeling van kracht!

Melkveebedrijven kunnen zich (voor de eerste ronde) van 20 februari t/m 3 maart aanmelden voor de stoppersregeling.

Melkveebedrijven kunnen zich (voor de eerste ronde) van 20 februari t/m 3 maart aanmelden voor de stoppersregeling. Per melkkoe kan een premie worden verkregen van maximaal € 1.200. Ook voor jongvee is het mogelijk een premie te krijgen. Deze is maximaal € 276 per kalf en € 636 per pink.

Er komen in totaal drie openstellingen voor de stoppersregeling.

Doelgroep

De subsidie is bedoeld voor melkleverende bedrijven die hun melkproductie beëindigen en de melkkoeien en eventueel hun jongvee afvoeren (dood, slacht of export). Per dier wordt een premie uitgekeerd. Het is niet geheel duidelijk tot op welk moment in 2017, bedrijven nog melk moeten leveren. Dit zou het moment van aanvraag of het moment van vaststelling van de subsidie kunnen zijn. Naar onze mening komen bedrijven, die eerder zijn gestopt met melk leveren, niet in aanmerking.

Niet voor zelf-zuivelaars

De regeling is niet opengesteld voor bedrijven die geen melk leveren aan een zuivelonderneming, maar bijvoorbeeld alles zelf verwerken.

 

Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie, van de eerste openstelling, is per dier als volgt:

·         Melkkoe             : € 1.200

·         Kalf                     : €    276

·         Pink                    : €    636

Het is nog niet bekend wat de bedragen zijn in de tweede en derde openstelling. Wel zullen deze bedragen lager zijn.

Definities

De diercategorieën worden als volgt omschreven:

·         Melkkoe: vrouwelijk rund dat tenminste eenmaal heeft gekalfd.

·         Kalf: vrouwelijk rund jonger dan één jaar.

·         Pink: vrouwelijk rund van één jaar en ouder.

 

Aantal dieren

Het aantal dieren waarvoor subsidie kan worden verkregen, is afhankelijk van een aantal factoren. Bij deelname aan de regeling wordt automatisch subsidie aangevraagd voor alle in aanmerking komende melkkoeien. Hierin kan geen keuze worden gemaakt. Het is een vrije keuze of ook een aanvraag wordt gedaan voor subsidie voor kalveren en pinken of dat er voor wordt gekozen de kalveren en pinken te behouden.

Melkkoeien

Het aantal melkkoeien waarvoor subsidie kan worden verkregen, is het laagste aantal van:

·         Het aantal op de eerste dag van de openstellingsperiode.

·         Het aantal op 1 oktober 2016.

Jongvee

Het aantal stuks jongvee, waarvoor subsidie kan worden verkregen, is niet afhankelijk van het aantal aanwezige dieren op 1 oktober of de eerste dag van de aanvraag. Het aantal wordt afgeleid van het aantal melkkoeien waarvoor subsidie wordt verleend en is ten hoogste:

·         0,44 kalf per melkkoe

·         0,36 pink per melkkoe

Lager aantal mogelijk

Een aanvrager kan ook kiezen voor een lager aantal kalveren en pinken. Dit kan bijvoorbeeld wenselijk zijn als een aanvrager een deel van zijn jongvee wil aanhouden.

Maximum aantal te houden dieren

Het aantal dieren dat een aanvrager, vanaf 6 weken na de beschikking t/m 31 december 2017, mag houden is gemaximeerd. Hierdoor is het niet mogelijk om na verplichte afvoer van de dieren weer nieuwe runderen aan te voeren. Door de omschrijving van de diercategorieën is het ook niet mogelijk om bijvoorbeeld vleeskalveren te gaan houden.

Toewijzing

De toewijzing vindt plaats op volgorde van binnenkomst. De aanvraag die het eerst is binnengekomen, komt als eerste voor subsidie in aanmerking. Dit wordt per dag bekeken. Het maakt dus niet uit op welk moment van de dag de aanvraag is ingediend. Wordt het budget op de eerste dag van de aanvraagperiode overschreden, dan worden de subsidie toegewezen op basis van loting. Wordt het budget op een latere dag overschreden, dan worden alle aanvragen afgewezen, die ingediend zijn op de dag van overschrijding.

Uitbetaling

De uitbetaling vindt uiterlijk 30 september 2017 plaats.

 

Fosfaatrechten

Bedrijven die meedoen aan de ‘stoppersregeling’ kunnen in 2018 wel in aanmerking komen voor fosfaatrechten. Hiervoor is het noodzakelijk dat ze op 1 januari 2018 nog actief landbouwer zijn. De fosfaatrechten die dan worden verkregen, kunnen vervolgens worden verkocht, waarbij in de meeste situaties een korting van 10% wordt opgelegd.

Conclusies en advies

Bedrijven die willen stoppen met melken moeten op hele korte termijn de keuze maken of ze een aanvraag doen voor subsidie. Gezien de hoogte van de subsidie per dier kan deelname interessant zijn. Wel moeten de voorwaarden goed worden nageleefd. Bij een geconstateerde afwijking wordt het gehele bedrag teruggevorderd.

 

De Dijken Agrarisch Advies en Productierechten heeft een doorlopend vraag en aanbod van fosfaatrechten, betalingsrechten, VVO’s, LLB’s, varkens- en pluimveerechten. Ook kunnen wij voor u de mestboekhouding, gecombineerde aanvraag oppervlakten en gevolgen fosfaatreductieplan in beeld brengen.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arjan Zant via 06-83179441

 

Wat kan De Dijken agrarische makelaardij voor u betekenen?

Overweegt u uw bedrijf te beëindigen of bent u juist bezig uw bedrijf verder te ontwikkelen? 

Wij weten wat u beweegt!

·         Weten wat de waarde is van uw bedrijf?

·         Geheel of gedeeltelijk verkopen of verpachten?

·         Meer grond nodig voor uw bedrijfsvoering?

Wij bieden aan:

·         Waardeadvies en taxaties.

·         Bemiddeling bij verkoop of verpachting van uw onroerend goed.

  Diverse percelen grond beschikbaar voor liberale pacht per jaar.

·         Diverse percelen landbouwgrond te koop aangeboden.

·         Aankoopbemiddeling.

Door ons grote landelijke netwerk weten wij wat er te koop is in agrarisch Nederland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jakko Bregman via 06-20014522.

Uw contactpersoon

Jakko Bregman
Jakko Bregman
Mail06-20014522