Onteigening: verstand versus emotie

Onteigening

Het vormt de basis voor het bedrijf en het geeft een belangrijk stuk zekerheid naar kredietverlenende instanties. Maar de meeste agrarische ondernemers hebben ook een sterke emotionele band met hun eigendom. Soms omdat grond of gebouwen al generaties lang in dezelfde familie zitten. Soms omdat de ondernemer met al zijn vakmanschap en ondernemerszin deze plaats tot een bloeiend bedrijf heeft gemaakt. Wanneer dan de overheid langskomt met een onteigening voor wegenaanleg of woningbouw lopen de emoties hoog op.

Wij kennen en herkennen die emoties. Maar wij weten ook dat een zakelijke benadering noodzakelijk is om dit taaie en vaak jarenlange proces met succes te kunnen afronden. Wij kennen uw rechten als te onteigenen partij. Maar wij kennen ook de plichten van de overheid. Wij lopen dit onvermijdelijke traject samen met u af en creëren gaandeweg voor u als ondernemer nieuw perspectief, hetzij in geldelijke compensatie, hetzij op een andere locatie.