Agrarisch Advies in Procesbegleiding

De boel draaiend houden bij geduldige processen

Agrarisch advies is meer dan het berekenen van wettelijke gebruiksruimte op het gebied van bemesting, gewastaxaties en het verzorgen van de gecombineerde aanvraag oppervlakten. Wij denken mee en geven vorm aan processen die wij vervolgens begeleiden.

Zo ondersteunen wij enkele groepen agrariërs om te komen tot het produceren van duurzame energie. Daarbij is het onze taak om als katalysator het vliegwiel draaiende te houden en te voorkomen dat het initiatief stokt. Met De Dijken houdt u de boel draaiend.