Agrarisch Advies

Agrarisch advies is doorgaan waar u ophoudt

Advies geven is in de eerste plaats een kwestie van je kunnen verplaatsen in degene, die advies vraagt. En in de tweede plaats is het maatwerk. Met onze achtergrond en onze jarenlange ervaring in de agrarische wereld kunnen wij dat als geen ander. U bent agrarisch ondernemer omdat u wilt ondernemen, uw bedrijf ontwikkelen, uw dieren en uw gewassen verzorgen. Maar u moet ook voldoen aan wetten, besluiten, uitvoeringsregelingen enz.

De perceelsregistratie, de mestboekhouding, de Natuurbeschermingswet, de Gecombineerde opgave, het uitrekenen van de fosfaatruimte op het bedrijf. Zo maar een paar onontkoombare zaken, die u hoofdpijn en slapeloze nachten kunnen bezorgen. Toch is het voor het voortbestaan van uw bedrijf van belang uw zaakjes goed en op tijd geregeld te hebben. Wij adviseren u hierin en nemen desgewenst  het uitvoerende werk van u over.